Najważniejsze informacje

1. Dlaczego należy układać nowe klocki hamulcowe

Układanie jest bardzo ważnym procesem, właściwie przeprowadzony proces układania przekłada się na zmniejszenie zużycia klocków i tarcz, właściwą skuteczność hamulców, stabilność temperaturową oraz cichą pracę klocków podczas hamowania. Proces układania polega na równomiernym naniesieniu cienkiej warstwy materiału klocka na powierzchnię traczy. Podczas hamowania następuje zerwanie naniesionego ‘filmu’ złożonego z materiału klocka pomiędzy tarczą a klockiem hamulcowym. Proces ten nazywamy "adherent friction".

Pominięcie procesu układania klocków hamulcowych, tym samym brak cienkiej warstwy materiału na powierzchni tarczy może powodować słabą skuteczność hamulców, nadmierną temperaturę pracy hamulców, hałas w postaci pisków oraz szybsze zużycie klocków hamulcowych.

Układanie klocków hamulcowych

Rozpędzamy samochód do prędkości ok 60 km/h po czym hamujemy do prędkości ok 20km/h bez zatrzymywania, proces ten powtarzamy ok. 6 – 8 razy, pamiętając aby nie zatrzymywać samochodu. Po krótkiej chwili wykonujemy podobną czynność z nieco większą prędkością, hamujemy z prędkości ok 80 km/h do 30 km/h czynność powtarzamy ok 3 razy. Ten etap kończymy kilkuminutową jazdą bez dohamowań w celu schłodzenia hamulców. Po zatrzymaniu i całkowitym ostudzeniu hamulców nasz układ hamulcowy będzie gotowy do właściwej eksploatacji.Należy pamiętać aby po dohamowaniu z dużej prędkości do zera nie trzymać nogi na hamulcu, może to spowodować zniszczenie tarcz hamulcowych.

2. Zeszklenie powierzchni klocków

Tzw. Zeszklenie klocków polega na wydzieleniu się skrystalizowanego materiału ciernego klocka na powierzchni klocka oraz tarczy hamulcowej. Najczęściej powodem tego zjawiska jest przegrzanie okładzin klocków oraz nieprawidłowy proces docierania. Objawami zeszklonych klocków hamulcowych jest słaba skuteczność hamulców, hałas podczas hamowania w postaci pisków, wibracje pochodzące od hamulców, a nawet pęknięcie okładziny klocka. Problem zeszklonych klocków możemy wyeliminować. Należy usunąć zeszkloną warstwę z klocków papierem ściernym, odtłuścić tarcze oraz ponownie ułożyć klocki (tak samo jak po założeniu nowego kompletu). Zjawisku zeszklenia klocków możemy skutecznie przeciwdziałać stosując tarcze hamulcowe nacinane lub nawiercane. Takie rozwiązanie polecane jest dla kierowców agresywnie użytkujących samochód oraz w sporcie.

zeszklenie powierzchni klocka

fot. zeszklona powierzchnia klocka hamulcowego

3. Montaż nowych klocków do używanych tarcz hamulcowych

Jeżeli tarcze hamulcowe nie wykazują nadmiernego zużycia mogą być dalej eksploatowane po odpowiednim przygotowaniu powierzchni tarczy. Większość dobrej jakości klocków hamulcowych wykorzystuje w procesie tarcia cienką warstwę materiału ciernego klocka naniesioną na powierzchnię tarczy. Przy montażu nowych klocków o innym materiale ciernym, mieszance, na tarczy zostaje warstwa materiału z starego klocka która utrudnia naniesienie nowej powłoki na tarczę hamulcową, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie procesu docierania nowych klocków. Szczególnie ważne jest oczyszczenie tarczy jeżeli zastąpimy klocek uliczny sportową mieszanką, może to powodować nadmierne przegrzewanie hamulców a w konsekwencji uszkodzenie tarcz i klocków. Analogicznie jeżeli klocek sportowy zastąpimy klockiem ulicznym taki zestaw będzie znacznie mniej narażony na przegrzanie. Dlatego przed montażem kolejnego kompletu klocków należy oczyścić powierzchnię tarczy przetaczając tarcze lub używając papieru ściernego.

przegrzane tarcze, montaż

fot. z lewej przedstawia zużytą tarcze hamulcową przez długotrwałe działanie wysokiej temp. z prawej tarcza prawidłowo funkcjonujących hamulców

4. Montaż tarcz hamulcowych

Po zdemontowaniu starych tarcz należy bardzo dokładne oczyścić piastę, pozostawienie najdrobniejszych nierówności w postaci korozji skutkują skrzywieniem nowych tarcz hamulcowych. Podczas montażu zaleca się również sprawdzenie czujnikiem zegarowym na obwodzie piasty tzw. ‘bicia’, które nie może przekroczyć 0,02mm, jeżeli odchyłka nie jest zachowana należy wymienić łożysko lub piastę. Po założeniu nowej tarczy należy powtórnie wykonać pomiar na tarczy hamulcowej w odległości ok 10 mm od krawędzi tarczy, pomiar bicia na obwodzie tarczy nie może przekraczać 0,05mm, niewielkie odchyłki można zrekompensować obracając tarczę względem piasty, jeżeli ta czynność nie przynosi rezultatów należy wymienić/zareklamować tarczę. Przy montażu tarcz nie zaleca się używać smaru na powierzchni tarcza – piasta, a w szczególności smarów na bazie miedzi dla tarcz pokrytych powłoką cynkową. (Instrukcja do pobrania)

>> Instrukcja montażu tarcz hamulcowych <<

pomiar czujnikiem zegarowym bicia tarczy

fot. pomiar bicia na obwodzie tarczy hamulcowej